Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter - ZorgConsumenten

(2017)

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Totstandkoming

Artikel 4: Gebruiksrecht

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Artikel 6: Koop op afstand

Artikel 7: Duur

Artikel 8: Facturatie en betaling